Iepirkumu grozs  

Nav produktu

0.00 EUR Piegāde:
0.00 EUR Pavisam kopā:

Cenas ir bez PVN

Iepirkumu grozs Pasūtīt

Atgriešanas nosacījumi

ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI

Pircējs ir tiesīgs atteikties no iegādātā kupona 14 kalendāro dienu laikā no kupona iegādes brīža (atgādinām, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas).

Termiņa atskaite, kura laikā patērētājs var atteikties no kupona, sākas kupona iegādes brīdī un beidzas pēc 14 dienām vai agrāk, ja patērētājs šī perioda laikā jau ir izmantojis kuponu.

Kupons tiek uzskatīts kā izmantots:

 1. kupona iegādes gadījumā, kura priekšmets ir Preces nodošana, kupons tiek uzskatīts par izmantotu momentā, kad Prece vai tās daļa (ja Prece tiek piegādāta pa daļām vai, ja Prece tiek nodota vairākās piegādēs noteikta laika periodā) ir piegādāta vietā, kuru Patērētājs norādījis kā vēlamo vietu Preces saņemšanai;
 2. kupona iegādes gadījumā, kura priekšmets ir pakalpojumu sniegšana, kupons tiek uzskatīts par izmantotu tiešās pakalpojuma saņemšanas momentā vai pakalpojuma saņemšanas laika un vietas rezervēšanas brīdī vai tiešā pakalpojuma sniegšanas līgumā stāšanās brīdī ar pusi, kas sniedz pakalpojumu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 dienas, šī termiņa atskaite sākas:

 1. kupona iegādes gadījumā, kura priekšmets ir pakalpojumu sniegšana vai citas ilglaicīgas darbības veikšana, termiņa atskaite sākas no kupona iegādes dienas;
 2. kupona iegādes gadījumā, kura priekšmets ir Preces nodošana, norādītais termiņš iespējamam atteikumam no līguma sākas no dienas, kad Patērētājs fiziski ieguvis Preci savā rīcībā;
 3. ja, pamatojoties uz kupona noteikumiem, Patērētājam jānodod vairākas Preces, kas tiek nodotas atsevišķi, - no dienas, kad Patērētājs fiziski ieguvis pēdējo Preci savā rīcībā;
 4. Ja, pamatojoties uz kupona nosacījumiem, Prece jānodod Patērētājam pa daļām – no dienas, kad Patērētājs fiziski saņēmis pēdējo Preces daļu savā rīcībā;
 5. gadījumā ar kuponu ar ilgstoša rakstura nosacījumiem, kura priekšmets ir vairākkārtēja Preču nodošana noteikta laika posmā, - no dienas, kad Patērētājs fiziski ieguvis pirmo Preci savā rīcībā.

Patērētājs ir tiesīgs noteiktajā termiņā atteikties no līguma un iegādātā kupona, iesniedzot  atteikuma veidlapu atbilstoši formai, kas pieejama interneta vidē. 
Veidlapas paraugs atteikumam no līguma par kupona iegādi pieejams . Atteikuma veidlapu Patērētājs var iesniegt, nosūtot to uz elektronisko adresi info@cistota.lv vai uz SIA „BUA” juridisko adresi (Cietokšņa iela 60, Daugavpils).

Lai paātrinātu atgriešanas apstrādes procesu, jūs varat aizpildīt elektronisko atteikuma veidlapu.

Nauda parasti tiek pārskaitīta atpakaļ uz pircēja kontu 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, taču ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Atgriežot kuponu, naudu iespējams pārskaitīt atpakaļ tikai uz to konta numuru, no kura tika veikts pirkums.

Gadījumā, ja naudas līdzekļu atdošana paredz arī Preces atgriešanu no Pircēja puses, Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu un drošību atteikuma tiesību termiņa laikā. Pircējs ir atbildīgs par jebkāda veida preces vērtības samazināšanos, ja prece tikusi izmantota tādā veidā, kas nav savietojams ar pareizas lietošanas principiem, tai skaitā, izmantota citiem mērķiem, izņemot līdzekļa īpašību un iedarbības noskaidrošanu. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām savu preču izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēsta aizsargplēve utt.) un nelietotām. Preci nepieciešams atdot atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kā arī kopā ar preces piegādes dokumentu, lietošanas instrukciju un citiem preces piederumiem.

Izmaksas, kas saistītas ar preces nodošanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

 1. iegādājoties video vai audio ierakstu vai arī datorprogrammu, ja šādas preces iepakojums ticis atvērts;
 2. avīžu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādes gadījumā;
 3. pārtikas preču, dzērienu un citu tūlītējās lietošanas preču piegādes gadījumā;
 4. slēdzot līgumu par izvietošanas vai transportēšanas pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus nepieciešams nodrošināt noteiktā termiņā (piemēram, aviobiļetes vai viesnīca, kas rezervēta internetā);
 5. iegādājoties lietas, kas tiek veidotas pēc pasūtījuma vai arī ir neaizvietojamas, kā arī lietas, kas ātri bojājas vai tiek ātri patērētas;
 6. slēdzot līgumu par pakalpojuma veikšanu, ja ar patērētāja piekrišanu šī pakalpojuma veikšana ir sākta līdz 14 dienu termiņa beigām, kā arī pakalpojuma sniedzējs ir informējis patērētāju par to, ka nebūs iespējams izmantot atteikuma tiesības.